I-ThinkBerikut adalah senarai rujukan yang dirujuk untuk mendapatkan maklumat mengenai topik ' Inovasi dan Perubahan dalam Pendidikan'. 


Syed Ismail bin Syed Mustapa dan Ahmad Subki bin Miskon (2010). Guru dan                 
             Cabaran Semasa. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.


Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A.    Majid 
             (2010). Siri Pendidikan Guru, Guru dan Cabaran Semasa. Selangor : Oxford Fajar 
             Sdn. Bhd.

Kamus Dewan Edisi  Ketiga  ( 2002 ).  Kuala Lumpur  :  Dewan Bahasa    dan     Pustaka

Yusup Hashim (2002) . Siri Pendidikan Fjar Bakti, Teknologi Pengajaran. Selangor :      
              Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Muhammad Asyraf Mustaffa (2009). Multimedia Di Dalam Darjah. Kuala Lumpur : Institut 
              Terjemahan Negara Malaysia.

(              ).(           ). http://people.uis.edu/rschr1/onlinelearning/. Dilayari
pada 29 Julai 2012.

(              ).(           ). http://edutechwiki.unige.ch/en/Computer-based_training. Dilayari pada 30 
            Julai 2012.

(              ).(           ). http://www.k12academics.com/pedagogy/computer-based        learning
            Dilayari pada 1 Ogos 2012.


No comments:

Post a Comment